Hướng dẫn thí nghiệm ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT 1 CHIỀU CỦA RUỘT CÁP

Cập nhật: 27/04/2018
Cỡ chữ

MỤC ĐÍCH

– Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm đo điện trở suất một chiều của ruột dẫn cáp, mục đích để kiểm tra chất lượng các vật liệu chế tạo dây dẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu để áp dụng trong công tác thí nghiệm điện (thí nghiệm lắp mới và thí nghiệm định kỳ)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Nhà sản xuất

– IEC  60502-1983

– TCVN 5935:1995

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

3.1. Công tác chuẩn bị

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Thử nghiệm viên kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp bên ngoài, vỏ thiết bị phải được nối đất.

– Nối đất chắc chắn một đầu cực của đối tượng được thí nghiệm.

ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT 1 CHIỀU CỦA RUỘT CÁP
Đo điện trở suất 1 chiều để kiểm tra chất lượng các vật liệu chế tạo dây dẫn

– Vệ sinh bề mặt các điểm kẹp dây đo.

– Đặt thiết bị vào vị trí đã chọn để thí nghiệm.

– Kiểm chuẩn lại thiết bị đo.

– Đo tiết diện của đối tượng đo. Phải đảm bảo đúng với mã hiệu của đối tượng đo.

– Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của thiết bị thử nghiệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của phương pháp thử nghiệm.

3.2. Tiến hành đo và lấy số liệu

– Đo nhiệt độ của đối tượng đo.

– Đo chiều dài của đối tượng đo.

– Đấu nối dây cáp dòng vào 2 đầu đối tượng đo. Phải đảm bảo rằng dòng điện tạo ra từ thiết bị đo phải chảy đều trên bề mặt của đối tượng đo.

– Đấu nối dây áp vào 2 đầu của chiều dài đo được nói trên. Phải đảm bảo rằng dây áp đấu vào khoảng giữa 2 dây dòng và tín hiệu điện áp lấy trên bề mặt đối tượng đo.

– Tiến hành đo theo đúng qui trình sử dụng thiết bị đo. Lấy giá trị đo và tính toán hiệu chỉnh về nhiệt độ 200C.

– Chọn một chiều dài đo khác và thực hiện tiến trình đo mới theo trình tự đã nói trên.

– Phép đo được lập lại 3 lần để lấy giá trị trung bình.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra kết quả đo được với số liệu của nhà sản xuất

* Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đê nhận ban đầu.

Đọc thêm:

Hướng dẫn thí nghiệm THỬ CAO THẾ XOAY CHIỀU

Về đầu trang
Để lại tin nhắn