HỆ THỐNG TRẠM XI TÉC Ô TÔ ( IMC)

Cập nhật: 19/08/2022
Cỡ chữ

Hệ thống trạm xi téc Ô Tô là một hệ thống: gồm các bình chuẩn kim loại hạng 2, bình chuẩn từng phần, hệ thống bể chứa nguồn, đường ống công nghệ. Bình chuẩn kim lọai V20 = 3000, 2000, 1000, 500 L và bình chuẩn từng phần. Chúng tôi Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường chuyên cung cấp và lắp đặt trạm xi téc. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của ĐLVN 05: 2017. Hãy liên hệ số: 088 9384668 hoặc 0912 597 686 biết chi tiết.

Hệ thống trạm xitec ô tô

Hệ thống trạm xitec ô tô

Hệ thống kiểm định bao gồm các bình chuẩn kim loại hạng 2, bình chuẩn từng phần, hệ thống bể chứa nguồn, đường ống công nghệ.
Bình chuẩn kim lọai V20 = 3000, 2000, 1000, 500 L
– Kiểu chảy tràn, thang đo
– Phạm vi chia độ: ± 0,5% V20
– Giá trị độ chia: (0,05 – 0,1)% V20
– Cấp chính xác: (0,05 – 0,1)%
– Vật liệu chế tạo: Inox
Bình chuẩn từng phần  V20 = 250 L

Hệ thống trạm xi téc ô tô 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ĐLVN 05:2011 “Xitec ô tô – Quy trình kiểm định”. Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình. Kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường xi téc ô tô. Để giao nhận xăng dầu có sai số lớn nhất cho phép ± 0,5 %. Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau: Ô tô xi téc là loại xe ô tô trên đó lắp đặt xi téc ô tô (sau đây viết tắt là xi téc). Dung tích danh định của xi téc là giá trị dung tích lấy theo tài liệu thiết kế. Dung tích thực tế của xi téc là giá trị lượng (thể tích). Chất lỏng thực tế chứa được trong xi téc đến mặt trên của tấm mức.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Hotline: 088 938 4668/ 0912 597 686

Email: tvdoluong@gmail.com

Wedsite: dichvukiemdinh.vn

Về đầu trang
Để lại tin nhắn