Hướng dẫn thí nghiệm CAO THẾ 1 CHIỀU

Cập nhật: 10/05/2018
Cỡ chữ

I. MỤC ĐÍCH

– Hạng mục kiểm tra  để đánh giá về tình trạng cách điện của các thiết bị điện.

– Thông qua sự biến đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian thí nghiệm, có thể đánh giá được mức độ suy giảm chất lượng của vật liệu cách điện.

Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm điện mới, thí nghiệm điện định kỳ uy tín tại Hà Nội. Chi tiết về dịch vụ của chúng tôi tại đây

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– IEC 60502- 2 :2005,  IEC 60099-4(1991)

– Nhà sản xuất

III. HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

1. Chuẩn bị và biện pháp an toàn

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Thử nghiệm viên kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp bên ngoài, vỏ thiết bị phải được nối đất.

– Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

– Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của thiết bị thử nghiệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của phương pháp thử đã được phê duyệt và tiêu chuẩn áp dụng.

– Đối với các loại máy điện: Thực hiện thêm việc nối tắt các đầu dây ra của mỗi cuộn dây được đo.

– Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng đối tượng thiết bị được thí nghiệm.

– Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của thử nghiệm viên.

– Khi thí nghiệm máy điện: Ghi thêm  nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây từ các đồng hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo.

– Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm.

2. Nội dung thí nghiệm

2.1. Thiết bị thí nghiệm

– Hợp bộ thử nghiệm cao áp một chiều Megger 220014-47

2.2. Các bước thực hiện

  • * Sơ đồ nối dây:

Sơ đồ nối dây thí nghiệm điện cao thế 1 chiều

Sơ đồ nối dây thí nghiệm điện cao thế 1 chiều 

– Bật chuyển mạch chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp.

– Bật chuyển mạch cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo sang vị trí ON.

– Tăng dần điện áp thử đến điện áp đã lựa chọn. Tốc độ tăng điện áp 2,5kV/giây.

– Ghi nhận giá trị dòng điện rò ở thời điểm 60 giây sau khi điện áp thử đạt đến giá trị đã lựa chọn.

– Đối với các thiết bị cần kiểm chứng lại trị số điện trở cách điện: ghi nhận các giá trị dòng điện rò ở các thời điểm 15 giây, 60 giây sau khi điện áp thử đạt đến giá trị đã lựa chọn để xác định điện trở cách điện và hệ số hấp thụ.

– Đối với các máy điện tĩnh, máy điện quay: khi giá trị đo không ổn định thì tạm thời ngừng đo, đấu tắt các đầu cực cuộn dây và đấu đất ít nhất trong 5 phút để xả hoàn toàn các điện tích dư.

– Sau khi ghi nhận giá trị đo thì giảm điện áp về 0, cắt nguồn thí nghiệm, dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nhằm xả điện tích dư.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

3. Đánh giá kết quả

– Yêu cầu trong thời gian thí nghiệm không có phóng điện xảy ra, dòng điện rò không tăng bất thường.

– Giá trị dòng điện rò không tiêu chuẩn hoá nhưng cần so sánh với giá trị nhà sản xuất.

Bài liên quan:

Hướng dẫn thí nghiệm THỬ CAO THẾ XOAY CHIỀU

Về đầu trang
Để lại tin nhắn