HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN

Cập nhật: 27/03/2018
Cỡ chữ

I.MỤC ĐÍCH

– Sơ bộ xác định tình trạng của chống sét .

– Đánh giá tình trạng của chống sét ở điện áp cao

– Xác định khả năng làm việc của chống sét ở điện áp cao hơn định mức .

II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– IEC 60099-4(1991)

– Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn

* Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Đã được đào tạo về phương pháp thí nghiệm các thiết bị nhất thứ, về công tác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị đo chuyên dụng.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

* Yêu cầu về thiết bị:

– Các thiết bị đo, nhiệt kế phải được hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực làm việc trong thời gian hiệu chuẩn.

– Các thiết bị đo phải có hướng dẫn sử dụng cụ thể kèm theo đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

* Thiết bị thí nghiệm:

-Megaohmmeter  CA6547                                                     Số chế tạo: 105214KAH

– Máy tạo điện áp cao xoay chiều ALT 120/60               Số chế tạo:508

– Máy tạo điện áp cao một chiều Megger 22124-47       Số chế tạo: 300470212

Chuẩn bị:

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Phải kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp bên ngoài.

– Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật, chứng chỉ thí nghiệm xuất xưởng liên quan đến đối tượng cần thí nghiệm.

– Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thí nghiệm cần thiết để tiến hành công việc.

– Lựa chọn số hạng mục cần đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng loại CSV được thí nghiệm.

– Vệ sinh sạch sẽ bề mặt cách điện của CSV.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

> Bạn nên biết: Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm điện tại các hạng mục:

  • Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình trạm điện và nhà máy điện
  • Thử nghiệm định kỳ trạm điện và nhà máy điện đang vận hành
  • Và nhiều hạng mục khác

👉👉Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây

  1. Nội dung thí nghiệm:

* Đo điện trở cách điện:

  • Phạm vi áp dụng: Đối với tất cả các loại CSV
  • Thiết bị thí nghiệm: thường dùng các Mêgômét điện tử như: KYORITSU 3121…. Điện áp đo từ 1000V đến 2500 VDC.

Hình 1: Đo điện trở cách điện của chống sét van
Hình 1: Đo điện trở cách điện của chống sét van

  • Phương pháp đo:

+ Điện áp >35kV: dùng đồng hồ Megameter 5000V, điện trở cách điện không nhỏ hơn 2500 MΩ;

+ Điện áp ≤35kV: dùng đồng hồ Megameter 2500V, điện trở cách điện không nhỏ hơn 1000 MΩ;

+ Áp thấp (dưới 1kV): dùng đồng hồ Megameter 500V, đo điện trở cách điện không nhỏ hơn 2 MΩ.

*  Đo điện áp khi dòng rò một chiều qua chống sét van 1 mA ( CSV có khe hở):

– Thiết bị thử nghiệm: Megger 220124-47

– Sơ đồ đấu nối như hình vẽ.

* Đo điện áp khi dòng rò một chiều qua chống sét van 1 mA

+ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi đo.

+ Ghi nhận nhiệt độ lúc thử nghiệm

+ Với chống sét van nhiều phần tử trong 1 pha sẽ đo từng phần tử riêng biệt.

+ Đưa điện áp một chiều tăng dần cho đến khi dòng điện rò qua chống sét van đạt 1mA thì dừng và  ghi lại giá trị điện áp.

– So sánh điện áp đo được với tiêu chuẩn của nhà chế tạo đưa ra.

* Đo dòng điện rò xoay chiều khi điện áp đặt trên chống sét van là điện áp làm việc liên lục lớn nhất UMCOV:

– Thiết bị thử nghiệm: ALT 120/60.

– Sơ đồ đấu nối như hình vẽ.

Đo dòng điện rò xoay chiều khi điện áp đặt trên chống sét van là điện áp làm việc liên lục lớn nhất UMCOV

+ Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi đo.

+ Ghi nhận nhiệt độ lúc thử nghiệm.

– Tăng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp cho đến ngưỡng UMCOV  sau đó đo dòng điện đi qua chống sét van.

– Giá trị dòng rò phải nhỏ hơn 1mA.

3.Đánh giá kết quả:

– Chống sét van phải đạt được yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục trên.

Đọc thêm:

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM SÀO CÁCH ĐIỆN

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GĂNG CÁCH ĐIỆN

Về đầu trang
Để lại tin nhắn