Hướng dẫn thí nghiệm điện – Đo tỉ số BIẾN ÁP

Cập nhật: 31/01/2018
Cỡ chữ

I. MỤC ĐÍCH

 – Đo tỉ số biến áp nhằm xác định tỉ số điện áp của cuộn cao áp và hạ áp. Tương ứng với tỉ lệ số vòng dây quấn ở tất cả các nấc phân áp.

– Tỉ số biến áp là thông số về cấu trúc máy, cụ thể là tỉ số vòng dây của các cuộn dây tại nấc phân áp tương ứng (không thay đổi trong vận hành bình thường). Do đó thí nghiệm đo tỉ số biến áp chỉ tiến hành khi thí nghiệm điện lắp mới MBA. Thí nghiệm kiểm tra bất thường nếu nghi ngờ có sự cố bên trong máy biến áp dẫn đến chạm chập vòng dây. Trong thí nghiệm định kỳ, không qui định thí nghiệm hạng mục đo tỉ số biến áp.

– Khi đo tỉ số biến áp bằng các thiết bị đo chuyên dùng, ta còn xác định được cực tính và tổ đấu dây của thiết bị.

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– Nhà sản xuất

– TCVN 6306-1,3 :2006 (IEC 60076-1,3: 2000).

– IEC 60076-11: 2004.

– TCVN 7697-1 :2007 (IEC 60044-1: 2003).

III. HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

  1. Chuẩn bị và biện pháp an toàn

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Thử nghiệm viên kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện. Cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp bên ngoài, vỏ thiết bị phải được nối đất.

– Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống.

Cách tháo nối:

– Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng đối tượng thiết bị được thí nghiệm.

– Kiểm tra nguồn, đầu nối và dây đo của máy đo phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Của phương pháp thử đã được phê duyệt và tiêu chuẩn áp dụng.

2. Nội dung thí nghiệm

2.1. Thiết bị thí nghiệm

– Máy đo tỷ số biến: ATRT-03

2.2. Các bước thực hiện

* Sơ đồ thực hiện phép thử nghiệm:

thực hiện phép thử nghiệm đo tỉ số biến

Thực hiện phép thử nghiệm đo tỉ số biến

– Xác định các nấc phân áp cần đo đối với từng cặp cuộn dây phù hợp với lý lịch máy.  Và yêu cầu kiểm tra của nhà chế tạo. Lần lượt tiến hành đo trị số của tất cả các nấc phân áp cần đo.

– Ghi lại số liệu hiển thị trên thiết bị đo của từng phép đo. Tính toán giá trị đo theo hướng dẫn của qui trình sử dụng thiết bị đo phù hợp với sơ đồ đo hiện tại.

So sánh đối chiếu:

– Cần so sánh đối chiếu ngay số liệu đo với số liệu cho trong lý lịch máy (nhãn máy). Để kiểm tra kết quả của từng nấc phân áp, kịp thời phát hiện các sai sót, các trường hợp bất thường trong từng nấc phân áp.

– Đấu nối sơ đồ đo thích hợp với phép đo kế tiếp và tiến hành các bước tương tự để đo và lấy số liệu.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị. Thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

  1. Đánh giá kết quả

Tỉ số biến không được sai khác quá 2% tỷ số biến áp cùng đầu phân nhánh ở các pha khác hoặc số liệu của nhà chế tạo

Máy biến áp có bộ điều chỉnh dưới tải, sự sai khác của tỉ số biến áp không vượt quá trị số của một nấc điều chỉnh.

Bài viết liên quan

Each service provides several advantages but with such how to buy essay and cheat the college service, you merely get all the benefits that you would like.

Về đầu trang
Để lại tin nhắn