HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GHẾ CÁCH ĐIỆN

Cập nhật: 04/03/2018
Cỡ chữ
  1. MỤC ĐÍCH

– Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm ghế cách điện để ứng dụng trong công tác thí nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm thiết bị lẻ tại Trung tâm.

– Tài liệu này áp dụng cho mọi kỹ thuật viên thí nghiệm của Phân xưởng Cao thế – Hoá dầu.

– Đánh giá tình trạng của Ghế cách điện.

  1. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– Áp dụng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

  1. Chuẩn bị và biện pháp an toàn

1.1. Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Đã được đào tạo về phương pháp thí nghiệm điện các thiết bị nhất thứ, về công tác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm chuyên dụng.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

1.2. Yêu cầu về thiết bị:                                                      

– Các thiết bị thí nghiệm phải được hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực làm việc trong thời gian hiệu chuẩn.

– Các thiết bị phải có hướng dẫn sử dụng cụ thể kèm theo đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

Thiết bị thí nghiệm:

– Megaohmmeter  C.A 6547                                               Số chế tạo: 105214KAH

– Thiết bị thử cao áp ALT 120/60                                     Số chế tạo: 508

1.3.  Công tác chuẩn bị:

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt.

– Chuẩn bị giấy bạc để làm chất dẫn diện đều trên bề mặt của các bề mặt của ghế.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng loại Ghế được thí nghiệm.

-Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của thiết bị thử nghiệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của phương pháp thử nghiệm

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

– Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của thử nghiệm viên.

  1. Nội dung thí nghiệm

2.1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của GCĐ:

Chân làm bằng ống cách điện phải đảm bảo không cho hơi ẩm và bụi lọt vào phía trong.

Kiểm tra tính toàn vẹn của ghế cách điện.

2.2. Đo điện trở cách điện của GCĐ.

– Chọn điện áp thích hợp cho Megaohmmeter tùy theo từng loại ghế cách điện

– Đấu nối 1 cực điện áp đo đặt vào phần dẫn điện của ghế, 1 phần đặt vào phần cách điện của ghế

– Cấp nguồn cho thiết bị về vị trí ON, đồng thời theo dõi đồng hồ thời gian, ghi lại các giá trị cách điện tại thời điểm 15 giây và 60 giây hoặc các giá trị tại thời điểm khác theo yêu cầu của phép đo

Sơ đồ thí nghiệm

Thí nghiệm ghế cách điện

Bảng ghi giá trị điện trở cách điện

Đối tượng đo Điện trở cách điện (MΩ) Tiêu chuẩn
Trước khi thử cao thế Sau khi thử cao thế Điện trở cách điện (MW)

 

2.3. Thử cao thế xoay chiều tần số công nghiệp theo tiêu chuẩn qui định đối với từng loại ghế.

– Sau khi có kết quả kiểm tra cách điện của ghế, nếu kết quả đạt yêu cầu ta bắt đầu thử với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

– Bật chuyển mạch chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp.

– Bật chuyển mạch cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí ON.

– Tăng dần điện áp thử đến điện áp thử với tốc độ tăng điện áp 2,5KV/giây.

– Duy trì điện áp thử trong thời gian 1 phút, sau đó giảm điện áp về 0, cắt nguồn thí nghiệm, tách các đầu nối của que đo ra khỏi đối tượng thí nghiệm, dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

 

Sơ đồ thí nghiệm:

Trong đó:   TN      – Máy biến áp điều chỉnh

BA      – Máy biến áp thí nghiệm

L          – Kháng bù (điều chỉnh được điện cảm)

Bảng ghi giá trị điện áp thử cao thế xoay chiều tần số công nghiệp

Đối tượng thử Uthử (Utest) (kV) Thời gian thử (Phút) Kết quả

 

  1. Đánh giá kết quả

Trong quá trình thí nghiệm quan sát bằng mắt xem có hiện tượng phóng điện giữa các phần của thiết bị, xem lại kết cấu của ghế có bị thay đổi ko.  Sau khi thí nghiệm cao thế xoay chiều kiểm tra lại cách điện của thiết bị để đánh giá thiết bị một cách tốt nhất

ĐỌc thêm:

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GĂNG CÁCH ĐIỆN

Về đầu trang
Để lại tin nhắn