HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM SÀO CÁCH ĐIỆN

Cập nhật: 25/03/2018
Cỡ chữ

I.MỤC ĐÍCH

– Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện.

– Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện.

II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997

– Nhà sản xuất

III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn.

* Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Đã được đào tạo về phương pháp thí nghiệm các thiết bị nhất thứ, về công tác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm chuyên dụng.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

* Yêu cầu về thiết bị:                                                                                      

– Thước mm: sai số đến 1,0mm.

– Các thiết bị thí nghiệm đo lường điện phải được hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực làm việc trong thời gian hiệu chuẩn.

– Các thiết bị phải có hướng dẫn sử dụng cụ thể kèm theo đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

* Thiết bị thí nghiệm:

-Megaohmmeter  CA6547                                                     Số chế tạo: 105214KAH

– Máy tạo điện áp cao xoay chiều ALT 120/60               Số chế tạo:508

– Máy tạo điện áp cao một chiều Megger 22124-47       Số chế tạo: 300470212

* Công tác chuẩn bị:

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng loại sào được thí nghiệm.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn..

– Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của thử nghiệm viên.

  1. Nội dung thí nghiệm:

a. Xem xét tình trạng bên ngoài của SCĐ:

– SCĐ phải có 3 phần chính: Phần làm việc  – Phần cách điện  – Phần tay cầm.

  • Cấu trúc phần làm việc cần đảm bảo có thể gắn chắc với các thiết bị và phần cách điện khi thao tác.
  • Phần cách điện nằm giữa phần làm việc và tay cầm cần được chế tạo bằng các vật liệu cách điện có tính chất cách điện và cơ học cao.

Hướng dẫn thí nghiệm sào cách điện
Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm điện tại miền Bắc uy tín

– Sào làm bằng ống cách điện phải đảm bảo không cho hơi ẩm và bụi lọt vào phía trong.

– Các chi tiết kim loại phải được chế tạo từ vật liệu không gỉ hoặc được bảo vệ bề mặt.

– Cấu tạo và khối lượng của SCĐ phải đảm bảo thuận lợi cho một ngưòi thao tác.

– Tại chỗ tiếp giáp giữa tay cầm với phần cách điện cần có vòng giới hạn bằng vật liệu cách điện. Đường kính ngoài của vòng giới hạn cần lớn hơn đường kính phần tay cầm không ít hơn 10mm.

Đo kích thước cơ bản của SCĐ không được nhỏ hơn các kích thước qui định tuỳ theo cấp điện áp danh định ở bảng sau (hạng mục này chỉ làm khi thí nghiệm mới):

Điện áp danh định của thiết bị điện (kV ) Chiều dài (mm )
Phần cách điện Phần tay cầm
Đến 1 Không qui định Không qui định
Từ 2 đến 15 700 300
Trên 15 đến 35 1100 400
Trên 35 đến 110 1400 1600
150 2000 800
220 2500 800
330 3000 800
Trên 330 đến 500 4000 1000

Đo trở điện trở cách điện.

Thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp:

– Điện áp thử cần phải đặt trên toàn bộ chiều dài đoạn cách điện. Khi thử cũng cho phép chia ra từng đoạn để thử nhưng không được chia quá 4 đoạn. Điện thế đặt lên mỗi đoạn cần phải tính theo điện thế đặt trên toàn bộ chiều dài và tăng thêm 20%.

– Đối với sào cách điện cấp điện áp đến 110kV, điện áp thử bằng 3 lần điện áp dây trong thời gian 5 phút, nhưng không nhỏ hơn 40kV, còn cấp điện áp lớn hơn 110kV phải bằng 3 lần điện áp pha trong thời gian 5 phút.

– Ngoài ra có một số loại sào cách điện, điện áp thử nhà chế tạo cho trị số trên một đơn vị chiều dài do đó có thể chia ra làm rất nhiều đoạn để thử tùy theo chiều dài của chiếc sào đó.

  1. Đánh giá kết quả:

– So sánh kết quả với nhà sản xuất đưa ra

– Sào cách điện được coi là chịu được thí nghiệm nếu không xảy ra đánh thủng hoặc phóng điện bề mặt hoặc đốt nóng cục bộ do tổn hao cách điện.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các hạng mục trên, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị thí nghiệm, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

 

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ỦNG CÁCH ĐIỆN

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GĂNG CÁCH ĐIỆN

Về đầu trang
Để lại tin nhắn