HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ỦNG CÁCH ĐIỆN

Cập nhật: 12/03/2018
Cỡ chữ

I.MỤC ĐÍCH

– Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện.

– Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện.

II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997

– Nhà sản xuất

III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn.

*  Yêu cầu về nhân viên  thí nghiệm:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Đã được đào tạo về phương pháp thí nghiệm các thiết bị nhất thứ, về công tác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm chuyên dụng.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

*  Yêu cầu về thiết bị:                                                                                                   

– Các thiết bị đo điện trở cách điện (Mê-gôm-met), đo nhiệt độ môi trường (nhiệt kế), thiết bị thí nghiệm điện áp cao phải được hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực làm việc trong thời gian hiệu chuẩn.

Thí nghiệm ủng cách điện
Toàn Cầu hướng dẫn quy trình thí nghiệm ủng cách điện 

– Các thiết bị phải có qui trình vận hành cụ thể kèm theo đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

*  Thiết bị thí nghiệm:

-Megaohmmeter  CA6547                                                     Số chế tạo: 105214KAH

– Máy tạo điện áp cao xoay chiều ALT 120/60               Số chế tạo:508

– Máy tạo điện áp cao một chiều Megger 22124-47       Số chế tạo: 300470212

*. Công tác chuẩn bị:

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định thí nghiệm của ngành Điện.

– Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của UCĐ được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng loại ủng được thí nghiệm.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn.

– Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của thử nghiệm viên.

  1. Nội dung thí nghiệm

  2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của UCĐ:

– Kiểm tra đồng bộ phải, trái độ đồng màu cho mỗi đôi bằng mắt thường.

– Ủng cần được chế tạo với màu xám sáng hoặc nâu nhạt, từng đôi phải đồng nhất về màu sắc.

– Ủng không được thấm nước trong quá trình sử dụng.

  1. Đo điện trở cách điện:

– Đo cách điện của từng chiếc ủng một.

– Ủng được dìm vào bể nước, nước được rót vào ủng sao cho mức nước trong ủng và ngoài ủng phải bằng nhau (phải để lại phần ủng khô tính từ mép ủng). Một cực đặt hẳn vào phần nước trong ủng nối với đầu ra cao áp của Megaohmmeter, một cực còn lại của Megaohmmeter đặt vào phần nước bên ngoài ủng và nối đất.

2. Kiểm tra độ bền cách điện của ủng:

– Ủng được dìm vào bể nước, nước được rót vào ủng sao cho mức nước trong ủng và ngoài ủng phải bằng nhau (phần ủng khô tính từ mép ủng tuỳ theo từng loại ủng chế tạo theo tiêu chuẩn nào). Một cực đặt hẳn vào phần nước trong ủng nối với đầu ra cao áp của thiết bị thí nghiệm, một cực đặt vào phần nước bên ngoài ủng mắc vào cực kia của thiết bị thí nghiệm và nối đất. Dòng rò qua ủng sẽ được đo bằng đồng hồ mA của thiết bị thí nghiệm hay đồng hồ mA mắc nối tiếp với điện cực đặt ở phần nước bên ngoài ủng và sau đó nối đất (dòng rò lớn nhất qua ủng ứng với điện áp thử và thời gian thử lấy theo tiêu chuẩn TCVN 5588- 1991 hay IEC 903).

  1. Đánh giá kết quả:

– Trong thời gian thử nghiệm trị số dòng rò không tăng đột biến và không xảy ra phóng điện.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các hạng mục trên, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị thí nghiệm, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

Đọc thêm:

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GHẾ CÁCH ĐIỆN

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

Về đầu trang
Để lại tin nhắn