Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công ty Đo Lường

Cập nhật: 09/01/2018
Cỡ chữ

Phòng thí nghiệm xây dựng thuộc Công ty Đo lường là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận. Đủ năng lực, được quyền thực hiện một số lĩnh vực thí nghiệm theo Quyết định công nhận.

 

Phòng thí nghiệm có đủ các điều kiện quy định theo tiêu chuẩn TCXDVN 297: 2003. Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng như sau:
‒ Phạm vi hoạt động: chỉ có quyền thực hiện những thí nghiệm ghi trong danh mục quyết định công nhận.
‒ Tổ chức và quản lý: có quyết định thành lập của một tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền. Có khả năng quản lý hoạt động của mình bằng máy vi tính.

Trang thiết bị cho phòng:

‒ Đảm bảo chất lượng: có đủ trang thiết bị phòng thí nghiệm xây dựng. Hiểu biết, tay nghề và trình độ quản lý. Đảm bảo các số liệu và kết quả thí nghiệm đã công bố là chuẩn xác. Sai số nằm trong phạm vi quy định của tiêu chuẩn tương ứng.
‒ Lực lượng cán bộ: Có trưởng phòng, một số công nhân, thí nghiệm viên cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm. Và những cán bộ cần thiết khác.
‒ Diện tích mặt bằng: Phòng thí nghiệm có diện tích 50mx 4 tầng. Đạt yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc (không gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm). Xem Địa chỉ phòng thí nghiệm công ty Đo lường

Một số hình ảnh hoạt động thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm xây dựng Công ty Toàn Cầu

Một số hình ảnh hoạt động thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm xây dựng Công ty Toàn Cầu

‒ Môi trường: môi trường thoả mãn yêu cầu để làm thí nghiệm cho từng lĩnh vực.
‒ Quản lý chất lượng: phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2000. Hệ thống quản lý chất lượng

– Các yêu cầu.

‒ Trang thiết bị: phải đáp ứng các trang thiết bị được quy định.  Hoặc tương đương và phải đạt độ chuẩn xác theo yêu cầu của mỗi phương pháp thử. Tham khảo các trang thiết bị của phòng thí nghiệm tại đây
‒ Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm: trưởng, phó phòng thí nghiệm có trình độ thạc sỹ và kỹ sư chuyên ngành xây dựng. Và được đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm do các cơ quan có chức năng tổ chức.
‒ Tài liệu kỹ thuật: có đủ tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm tương ứng. Có thể dùng TCVN, TCXDVN, tiêu chuẩn ngành. Tiêu chuẩn cơ sở (đã được đăng ký khi công nhận) hay các tiêu chuẩn tương ứng của nước ngoài.

Cách quản lý mẫu thử:

‒ Quản lý mẫu thử: thực hiện lưu giữ và bảo quản mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm. Theo đúng yêu cầu của mỗi phương pháp thử quy dịnh.
‒ Độ chuẩn xác của kết quả thí nghiệm: thoả mãn yêu cầu quy định đối với mỗi phương pháp thử tương ứng. Các thiết bị thí nghiệm phải qua kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (có chứng chỉ ghi rõ thời hạn hiệu lực).
 Lưu giữ hồ sơ: phải lưu giữ hồ sơ kết quả thí nghiệm đã công bố trong thời hạn 5 năm. Trường hợp đặc biệt, chế độ lưu giữ hồ sơ do đơn vị quy định riêng.

Mặc dù được thành lập khá muộn, song với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường đã đem đến cho khách hàng dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng Nhanh Chóng – Chính xác – Tiết kiệm.
Bên cạnh hạng mục thí nghiệm vật liệu, Công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ kiểm định đo lường chất lượng; kiểm định công trình; quan trắc công trình…

Liên hệ:
Công ty TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
Hotline: 088 938 4668
Email: tvdoluong@gmail.com

Về đầu trang
Để lại tin nhắn