ĐLVN 30 : 2009 Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo

CÂN ĐÔNG HỒ LÒ XO – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Spring dial scales – Methods and means of verification SOÁT XÉT LẦN 1 Lời nói đầu ĐLVN 30 : 2009 thay thế ĐLVN 30 : 1998 ĐLVN 30 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” … Đọc tiếp ĐLVN 30 : 2009 Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo