Sự khác nhau giữa hiệu chuẩn và kiểm định

Để tuân thủ các yêu cầu pháp luật thì các thiết bị được sản xuất cần được kiểm định an toàn. Bên cạnh đó một số thiết bị đo lường cần được hiệu chuẩn đo lường. Tuy nhiên 2 khái niệm kiểm định an toàn và hiệu chuẩn đo lường thường bị nhầm lẫn là. … Đọc tiếp Sự khác nhau giữa hiệu chuẩn và kiểm định