TCVN 3121 : 1979. Vữa và hỗ hợp xây dựng. PP thử cơ lí

Cập nhật: 25/07/2018
Cỡ chữ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3121 : 1979
VỮA VÀ HỖN HỢP VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÍ
Mortars and mortars mixture in construction – Physico-mechanical test methods


Tiêu chuẩn này quy định cách lấy mẫu và phương pháp thử của vữa và hỗn hợp vữa xây dựng thông
thường để xác định các chỉ tiêu chất lượng sau:

I. Đối với hỗn hợp vữa
1. Độ lưu động
2. Độ phân tầng
3. Khối lượng thể tích
4. Khả năng giữ nước

II. Đối với vữa
1. Giới hạn bền chịu uốn
2. Giới hạn bền chịu nén
3. Giới hạn bền liên kết với nền
4. Độ hút nước
5. Khối lượng riêng
6. Khối lượng thể tích
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hỗn hợp vữa dùng chất kết dính thạch cao hoặc có phụ gia thạch
cao khi không có chất làm chậm đông rắn.

1. Quy định chung

1.1. Hỗn hợp vữa là hỗn hợp được chọn một cách hợp lý, trộn đều của chất kết dính vô cơ cốt liệu
nhỏ với nước. Trong trường hợp cần thiết có thêm các phụ gia vô cơ hoặc hữu cơ.
1.2. Vữa là hỗn hợp vữa ở trạng thái đã đông cứng.
1.3. Việc chọn mẫu hỗn hợp vữa để thử được tiến hành như sau:
a. Hỗn hợp vữa sản xuất ở xí nghiệp trong thùng của máy trộn, sau khi trộn xong được đổ ra thì lấy
mẫu vào lúc bắt đầu, giữa và cuối của quá trình đổ vữa ra.
b. Hỗn hợp vữa đựng trong phương tiện vận chuyển hoặc thùng chứa được lấy ở những điểm khác
nhau. Số điểm lấy phải lớn hơn ba và ở độ sâu trên 15cm.

tcvn3121_1979_Vua-xay-dung-phuong-phap-thu
TCVN 3121:1979 quy định cách lấy mẫu và phương pháp thử của vữa và hỗn hợp vữa xây dựng thông
thường


c. Hỗn hợp vữa được trộn ngay tại công trường, lấy mẫu thí nghiệm ở các điểm khác nhau có độ sâu khác nhau:
số điểm lấy phải lớn hơn ba.
1.4. Mẫu đã lấy theo như quy định ở điểm l.3 của tiêu chuẩn này là mẫu cục bộ được đựng trong các
bình kim loại, bình thuỷ tinh hay bình bằng chất dẻo đã lau bằng khăn ẩm, đậy kín đưa về phòng thí
nghiệm.
1.5. Mẫu hỗn hợp vữa cần phải được thử ngay và được tạo hình trước khi vữa bắt đầu đông cứng.
1.6. Mẫu cục bộ đã lấy, đem trộn lại cẩn thận và lấy mẫu trung bình với khối lượng tuỳ theo yêu cầu
của chỉ tiêu cần thử, nhưng không được nhỏ hơn 3 lít; trước khi thử phải trộn lại mẫu trung bình 30
giây trong chảo đã lau bằng khăn ẩm.
1.7. Vật liệu đưa về phòng thí nghiệm để thiết kế liều lượng vữa thì phải để riêng rẽ từng loại trong
các bao hoặc bình đựng khô ráo. Các chất kết dính phải để riêng rẽ bao cách ẩm hoặc bình đậy kín
và giữ ở nhiệt độ phòng thí nghiệm.
1.8. Chuẩn bị hỗn hợp vữa trong phòng thí nghiệm xây dựng, vật liệu và chất kết dính phải để trong bằng cân
có độ chính xác đến 0,05kg. Các loại vật liệu được trộn khô đến khi đồng màu; đánh thành vũng tròn
ở giữa; đổ nước vào và trộn thêm 5 phút nữa cho hỗn hợp thật đều. Lượng nước đổ vào được quy
định tuỳ theo yêu cầu độ lưu động của vữa. Dụng cụ trộn vữa phải lau ẩm trước và không được làm
mất nước. Sau khi trộn xong đem hỗn hợp vữa thử ngay.

2. Phương pháp thử hỗn hợp vữa

2.1. Thử độ lưu động của hỗn hợp vữa.
Độ lưu động của hỗn hợp vữa được biểu thị bằng độ lún của côn tiêu chuẩn vào hỗn hợp vữa. Độ lưu
động được tính bằng cm.
2.1.1. Dụng cụ thử

Các dụng cụ cần thiết cho TCVN 3121: 1979

Các dụng cụ cần thiết khi tiến hành thí nghiệm theo TCVN 3121: 1979

a. Chày đầm vữa bằng thép, đường kính 10 – 12mm, dài 250mm.
b. Chảo sắt, xẻng con, bay thợ nề.
c. Dụng cụ thử độ lưu động được mô tả ở hình l gồm: một côn kim loại (hình 1a) có khối lượng toàn
bộ là 300g ± 2g. Tại tâm của đáy côn hàn thanh kim loại (5) thanh này nối với kim của bảng chia (3).
Mỗi vạch trên bảng chia ứng với lcm chiều cao của côn. Bảng chia sẽ chỉ rõ độ cắm sâu của côn và
thể tích phần côn nằm trong hỗn hợp vữa (hình lb) bằng kim loại.
2.1.2. Tiến hành thử.
Hỗn hợp vữa được chuẩn bị như chỉ dẫn của điều 1.6 hoặc 1.8 của tiêu chuẩn này.
Lau phễu bằng khăn ẩm; đổ vữa vào đầy phễu, dùng chày dằm sâu vào hỗn hợp vữa hai mơi nhăm
cái, sau đó lấy bớt vữa ra sao cho mặt vữa thấp hơn miệng phễu lcm. Dằn nhẹ phễu trên mặt bàn hay
nền cứng năm đến sáu lần. Đặt phễu vào giá dưới côn. Hạ côn xuống cho mũi côn vừa chạm vào mặt
vữa ở tâm cửa đáy phễu. Vặn ốc (4) chặt lại. Nối thanh kim loại (5) với cần quay kim (7). Điều chỉnh
kim của bảng chia 8 về số không (0); Vặn ốc (4) thả cho côn rơi tự do lún vào trong vữa. Sau 10 giây
tính từ khi thả ốc bắt đầu đọc trị số trên bảng chia chính xác đến 0,2cm.
Trong điều kiệu ở hiện trường cho phép thả côn vào trong vữa bằng tay.
2.1.3. Tính kết quả
Phải thử hai lần, kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng không sai lệch nhau quá 2cm; nếu không đạt được, phải làm lại lần thứ ba.
Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của hai lần thử có giá trị gần nhau.
2.2. Thử độ phân tầng của hỗn hợp vữa
Phân tầng và sự thay đổi tỷ lệ của hỗn hợp vữa theo chiều cao của khối vữa khi vận chuyển hoặc để
lâu chưa dùng tới.

 

Tải đầy đủ TCVN 3121 : 1979 tại đây CLICK HERE

Về đầu trang
Để lại tin nhắn