TCVN 6735:2000 – Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm

Cập nhật: 12/07/2018
Cỡ chữ

TTCVN 6735:2000 – Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm

KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT

Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels

Lời nói đầu

TCVN 6735 : 2000 hoàn toàn tương đương với BS 3923-1 : 1986.

TCVN 6735 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT

Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp kiểm tra siêu âm bằng tay các mối hàn nóng chảy của tất cả các hình dạng thép ferit có chiều dầy từ 6 mm đến 150 mm và đối với thép tròn đường kính ngoài tối thiểu là 100 mm.

Chú thích 1 – Một số phương pháp kiểm tra siêu âm không phải chỉ dành cho mối hàn cũng được nêu trong phụ lục cho đầy đủ.

Chú thích 2 – Các tiêu chuẩn trích dẫn xem phụ lục U.

2. Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau đây. Các định nghĩa khác có thể tham khảo TCVN 6106:1996 (ASTM E 500:89)

2.1. Mối nối xuyên qua (set-through connection):

Một dạng mối nối bằng hàn giữa hai ống nối với nhau, trong đó ống có đường kính nhỏ xuyên hết chiều dày thành của ống có đường kính lớn.

2.2. Mối nối đặt lên (set-on connection):

Một dạng mối nối bằng hàn giữa hai ống nối với nhau, trong đó ống có đường kính nhỏ chỉ đặt trên bề mặt của ống có đường kính lớn mà không xuyên vào chiều dầy của nó.

2.3. Mối nối nút (node joint):

Một dạng mối nối bằng hàn giữa hai ống không nối với nhau được đặt nghiêng hoặc vuông góc với nhau, trong đó ống có đường kính nhỏ đặt trên bề mặt của ống có đường kính lớn mà không xuyên vào chiều dầy của nó.

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm là hình thức công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất trong các cách kiểm tra mối hàn
Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm là hình thức công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất trong các cách kiểm tra mối hàn

2.4. Mối hàn nhánh (branch weld):

Một dạng mối nối bằng hàn giữa hai ống nối với nhau, trong đó đường kính của ống nhỏ bằng hay lớn hơn một nửa đường kính của ống lớn.

2.5. Mối hàn nhánh nhỏ (nozzle weld): Một dạng mối hàn giữa hai ống nối với nhau, trong đó đường kính ống nhỏ bé hơn nửa đường kính của ống lớn.

2.6. Mối hàn nhánh cụt (stub weld):

Một dạng của mối hàn nhánh nhỏ, trong đó chiều dày thành của ống nhỏ bằng hoặc nhỏ hơn 12,5 mm và đường kính trong bằng hoặc nhỏ hơn 120 mm.

> Có thể bạn chưa biết:

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG

2.7. Các phía của mối hàn (hay mối nối) (sides of weld (or joint): Hai phía của mối hàn là các

vùng của 2 chi tiết được hàn với nhau.

2.8. Bề mặt mối hàn (hay mối nối) (surface of weld) (or joint):

Bề mặt toàn bộ của mối hàn: Thí dụ bề mặt của mối hàn giáp mép ống là bề mặt phía trong ống và phía ngoài ống.

2.9. Mối nối giáp mép thẳng hàng (in-line butt joint): Mối nối giữa các mép hay đầu của hai phần song song với nhau.

2.10. Mối nối không thẳng hàng (non-linear joint):

Mối nối bất kỳ giữa hai phần không song song với nhau.

2.11. Mức đánh giá (evaluation level): Chiều cao của tín hiệu liên hệ với mức hiệu chỉnh biên độ – khoảng cách (DAC) mà bất kỳ tín hiệu nào thấp hơn nó đều có thể bỏ qua, còn cao hơn nó đều phải xem xét tiếp.

2.12. Ảnh xung phản xạ động học (echodynamic pattern):

Một dạng thay đổi chiều cao và hình dạng của tín hiệu khi cho chùm siêu âm qua khuyết tật theo hai chiều vuông góc với nhau.

2.13. Mức ghi (recording level): Chiều cao của tín hiệu liên hệ với đường cong DAC mà những tín hiệu cao hơn đường đó phải được ghi.

2.14. Thân mối hàn (kim loại hàn) (weld body) (weld metal): Tất cả kim loại bị nóng chảy trong khi tạo thành mối hàn và giữ lại trong mối hàn.

Còn tiếp ……DOWNLOAD tại đây 

Về đầu trang
Để lại tin nhắn