HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ UY TÍN 2022

Cập nhật: 06/01/2018
Cỡ chữ

Hiệu chuẩn cân điện tử  là quá trình xem xét, so sánh giá trị đo đạc cân có đúng như tài liệu đăng ký khi phê duyệt mẫu hay không. Trước khi đưa cân vào sử dụng thì phải hiệu chuẩn kiểm định cân. 

Hiệu chuẩn cân điện tử uy tín 2022 mặt)

Hiệu chuẩn cân điện tử uy tín 2022

Quá trình hiệu chuẩn kiểm định được thực hiện như thế nào?

Quá trình kiểm định được thực hiện bởi đơn vị cơ quan có thẩm quyền được nhà nước quy định. Phải đảm bảo đầy đủ điều kiện để hiệu chuẩn kiểm định cân.

Kiểm định hiệu chuẩn cân điện tử là quá trình xem xét. So sánh giá trị đo đạc cân có đúng như tài liệu đăng ký khi phê duyệt mẫu hay không. Quá trình kiểm định được thực hiện theo đúng các quy trình kiểm định, hiệu chuẩn mà nhà nước ban hành.

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm định, cân điện tử sẽ được dán tem kiểm định. Chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện. Việc kiểm định cân là bắt buộc khi.  Đơn vị sử dụng và nơi cung cấp cân cần một đơn vị thứ 3 trung gian. Kiểm định và cấp phép, cũng như thẩm định độ chính xác cho phương tiện đo.

Cân điện tử bắt buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn;

Như chúng ta đã biết, hệ thống pháp lý và tiêu chuẩn của Nhà nước. Đã được hoàn thiện và áp dụng rộng khắp tới từng ngành, từng hạng mục công trình, thiết bị. Cân điện tử là một thiết bị đo lường khối lượng chịu sự quản lý, giám sát của tổng cục đo lường chất lượng. Vậy nên việc kiểm định, kiểm duyệt cân điện tử. Trước khi lưu hành trên thị trường hay đưa vào sử dụng. Đảm bảo tính công bằng, chính xác là vô cùng quan trọng.

 Khi nào thì kiểm định, hiệu chuẩn cân:

Khi cân được sản xuất xong, khi nhập khẩu về, trước khi đưa vào sử dụng cần phải kiểm định, hiệu chuẩn.

Theo định kỳ ( 12 tháng) cân phải kiểm định, hiệu chuẩn lại.

Theo nhu cầu của người dùng ( Nếu thấy bất thường thì sẽ kiểm định, hiệu chuẩn lại)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn cân điện tử 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 088 938 4668

Email: tvdoluong@gmail.com

Về đầu trang
Để lại tin nhắn