Thiết bị dùng cho quản lý thị trường

Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường cầu cung cấp các thiết bị phục vụ công tác quản lý thị trường như: bình chuẩn dung tích, bộ quả cân chuẩn, bàn kiểm đồng hồ nước…  phát hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh, những vi phạm trong sản … Đọc tiếp Thiết bị dùng cho quản lý thị trường