TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH TẠI CÔNG TY ĐO LƯỜNG

Cập nhật: 24/06/2022
Cỡ chữ

Tiêu chuẩn kiểm định cân  tại Công ty Đo lường là một hệ thống quản lý đo lường. Có hiệu quả đảm bảo cho các thiết bị đo và quá trình đo. Phù hợp với mục đích sử dụng đã định của nó. Cũng như rất quan trọng để đạt được các mục tiêu chất lượng sản phẩm. Liên hệ Hotline: 088 9384668

Áp dụng tiêu chuẩn  trong quá trình kiểm định như sau:

Tiêu chuẩn kiểm định tại Công ty Đo lường

Kiểm định tại Công ty Đo lường

Để quản lý các rủi ro bt ngun từ các kết quả đo không đúng. Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của một tổ chức. Phương pháp được sử dụng cho hệ thống quản lý đo lường.

Bao gồm từ hoạt động kiểm tra nghiệm thu thiết bị cơ bản. Đến việc áp dụng kỹ thuật thống kê trong việc kiểm soát các quá trình kiểm định thiết bị.

Sự tham chiếu tiêu chuẩn này có thể được thực hiện bởi:

– Khách hàng khi quy định yêu cu của sản phẩm;

– Người cung ứng khi quy định sản phẩm cung cấp;

– Các cơ quan lập pháp và hành pháp;

– Trong đánh giá và kiểm tra các hệ thống quản lý đo lường.

Một trong những nguyên tắc quản lý trình bày trong ISO 9000 là tiếp cận theo quá trình. Các quá trình đo cần phải được xem như là những quá trình cụ thể. Nhằm mục đích hỗ trợ cho chất lượng sản phẩm do tổ chức sản xuất. Mô hình hệ thống quản lý đo lường có thể áp dụng cho tiêu chuẩn này được ch ra trong hình 1.

Tiêu chuẩn này bao gồm c yêu cầu và hướng dẫn việc thực hiện hệ thống quản lý đo lường. Và có thể hữu ích trong việc cải tiến các hoạt động đo lường và chất lượng của sản phẩm. Các yêu cầu trình bày bằng chữ thường. Các hướng dẫn trình bày bằng chữ nghiêng và để trong khung sau phần yêu cu tương ứng. Các hướng dchỉ có tính chất thông tin và không tạo thành như là một phần của tiêu chuẩn.

Các tổ chức có trách nhiệm xác định mức độ kiểm soát cần thiết và quy định các yêu cầu. Của hệ thống quản lý đo lường cần áp dụng như một bộ phận của hệ thống quản lý chung.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 088 9384668

Email: tvdoluong@gmail.com

 

 

Về đầu trang
Để lại tin nhắn