Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Cập nhật: 23/11/2017
Cỡ chữ

Lấy mẫu vật liệu thí nghiệm như thế nào cho đúng không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể lấy số lượng, khối lượng như thế nào.Dưới đây là những quy định lấy mẫu để thí nghiệm vật liệu xây dựng được tổng hợp bởi Công ty CP Thương mại và dịch vụ kiểm định Toàn Cầu . Các quy định được áp dụng cho xi măng, cát xây dựng, đá dăm sỏi, thép xây dựng như sau

1. Xi măng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995: 6282-2009; 6260-2009
Khi xi măng về công trường, mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm.Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho. Lưu mẫu trong vòng 60 ngày khi kết quả thí nghiệm không bị bên mua và bên bán khuyến nãi. Mẫu phải bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo.

2. Cát xây dựng

Tiêu chuẩn lấy mẫu vật liệu cát xây dựng áp dụng: TCVN 1770-1986 (Xem tại đây), TCXD 127-1985.
– Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
– Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cát là để nghiệm thu vật liệu cát và là cơ sở thiết kế thành phần cấp phối bê tông.

>> Đọc thêm: Tiêu chuẩn Việt Nam cho cát xây dựng

3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986, 7570-2006
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau
Đá cỡ 0,5×1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1×2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2×4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4×7: cỡ hạt từ 40-70mm.

Tiêu chuẩn TCVN 1771-1986, 7570-2006 được áp dụng cho đá sỏi

Tiêu chuẩn TCVN 1771-1986, 7570-2006 được áp dụng cho đá sỏi

b) Yêu cầu kỹ thuật
– Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)
– Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.

4. Thép xây dựng

– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997
Thí nghiệm thép:
– Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m. Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép

– Giới hạn chảy, giới hạn bền

– Độ giãn dài

– Đường kính thực đo

– Uốn nguội

5. Thép Hình

Cứ 50 tấn cho mỗi loại thanh được tính 1 lô lấy 1 tổ mẫu, mỗi tổ lấy 3 mẫu, mỗi mẫu dài 60cm

6. Gạch xây dựng

a. Gạch xây:
– Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
– Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
Lấy mẫu vật liệu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
– Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
  • Cường độ nén;
  • Cường độ uốn;
  • Khối lượng thể tích;
  • Hình dạng và kích thước;
  • Các khuyết tật ngoại quan.
– Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b. Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát
– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999
– Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

7.  Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cấu kiện,kết cấu công trình tại hiện trường thi công xây dựng

a. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
Lấy mẫu thí nghiệm bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995
– Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹthuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúcmẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
– Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúcở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:

Bê tông khối lớn

+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một
khốiđổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.

Kết cấu đơn chiếc

+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đốivới bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
Phương pháp lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng trực tiếp trên cấu kiện.
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.

b. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.

– Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
– Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
– Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
– Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07×7,07×7,07cm.
c. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp,độ chặt của các lớp móng.
– Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
– Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
– Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
d. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
– Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
– Cứ1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
e. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
-Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồibằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
– Cứnhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đomodul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
f. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
– Kiểmtra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
– Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến

👉👉 Quý khách khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 088 9384668
Email: tvdoluong@gmail.com

Về đầu trang
Để lại tin nhắn