Thí nghiệm điện

Tổng hợp các quy trình hướng dẫn thí nghiệm điện cho các thiết bị

Thí nghiệm VAN ĐIỆN TỬ

24/05/2018

I. MỤC ĐÍCH Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện quy trình thí nghiệm Van điện từ được áp dụng trong công tác thí nghiệm lắp mới, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm thiết bị lẻ tại trung tâm. Van điện từ là gì ?  Van điện từ còn được gọi là solenoid...

Xem chi tiết

Thí nghiệm Hệ thống KÍCH TỪ máy phát Nhà máy thủy điện Hủa Na

21/05/2018

MỤC ĐÍCH Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện thí nghiệm tổng hợp hệ thống kích từ máy phát áp dụng trong thí nghiệm hiệu chỉnh lắp mới, định kỳ hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Hủa Na. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ Các thông số chính của tổ máy và hệ thống...

Xem chi tiết

Thí nghiệm Xác định thông số ngắn mạch máy biến áp

10/05/2018

I. MỤC ĐÍCH        – Thí nghiệm ngắn mạch xác định hai thông số cơ bản của máy biến áp: Thông số điện áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch. Các thông số này được sử dụng trong các trường hợp sau: Tính toán xác định hiệu suất máy biến áp. Tính toán xác...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm CAO THẾ 1 CHIỀU

10/05/2018

I. MỤC ĐÍCH – Hạng mục kiểm tra  để đánh giá về tình trạng cách điện của các thiết bị điện. – Thông qua sự biến đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian thí nghiệm, có thể đánh giá được mức độ suy giảm chất lượng của vật liệu cách điện....

Xem chi tiết

THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HÒA SONG SONG MBA

05/05/2018

MỤC ĐÍCH – Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm xác định điều kiện hòa song song hai máy biến áp lực để áp dụng trong công tác thí nghiệm đưa vào vận hành song song các máy biến áp của hệ thống điện. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – Điều kiện vận hành song...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT 1 CHIỀU CỦA RUỘT CÁP

27/04/2018

MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm đo điện trở suất một chiều của ruột dẫn cáp, mục đích để kiểm tra chất lượng các vật liệu chế tạo dây dẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu để áp dụng trong công tác...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm THỬ CAO THẾ XOAY CHIỀU

22/04/2018

MỤC ĐÍCH – Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm thử chịu điện áp cao tần số 50 Hz độ bền cách điện các thiết bị nhất thứ  để áp dụng trong công tác thí nghiệm lắp mới, thí nghiệm định kỳ. Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ kiểm định toàn...

Xem chi tiết

Quy trình thí nghiệm đo thời gian đóng cắt

03/04/2018

I. MỤC ĐÍCH –  Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm ghi dạng sóng đo thời gian đóng cắt của máy cắt, đồng thời cũng là hạng mục để đánh giá chất lượng của máy cắt để áp dụng trong công tác thí nghiệm lắp mới, thí nghiệm định kỳ....

Xem chi tiết

Quy trình thí nghiệm đo điện trở tiếp xúc

02/04/2018

I. MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm đo điện trở tiếp xúc các mạch dẫn chính của các thiết bị điện: Máy cắt, dao cách ly, cầu chì, đồng thời còn dùng để kiểm tra chất lượng các mối ghép nối thường xuyên mang tải về...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm cáp lực

01/04/2018

I.MỤC ĐÍCH – Xác định đúng hai đầu  cáp được bàn giao  đúng là của  một đường cáp  , sơ bộ đánh giá tình trạng lõi cáp . – Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của các lõi cáp so với vỏ và với nhau. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – IEC 60502-1 (2009),...

Xem chi tiết

Đo điện trở tiếp địa

29/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Để đảm bảo mục đích của các hình thức nối đất an toàn, nối đất chống sét và nối đất làm việc của thiết bị điện, ta phải xác định được điện trở nối đất của hệ thống tiếp địa và nối đất của vỏ các thiết bị điện, hoặc cột tiếp...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN

27/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Sơ bộ xác định tình trạng của chống sét . – Đánh giá tình trạng của chống sét ở điện áp cao – Xác định khả năng làm việc của chống sét ở điện áp cao hơn định mức . II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – IEC 60099-4(1991) – Theo tiêu chuẩn của...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM SÀO CÁCH ĐIỆN

25/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện. – Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *...

Xem chi tiết

TCVN 2329-78 – Vật liệu rắn cách điện

23/03/2018

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2329 – 78 VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ VIỆC CHUẨN BỊ MẪU Methods of testing solid electrical insulating materials. Standard conditions of surroun – ding medium and preparation of test specimens Tiêu chuẩn này quy định các...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GĂNG CÁCH ĐIỆN

23/03/2018

I. MỤC ĐÍCH – Đánh giá tình trạng cách điện của găng cách điện. II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn * Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm: – Đã được huấn luyện,...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ỦNG CÁCH ĐIỆN

12/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện. – Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

05/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá  tình trạng cách điện của thảm cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *  Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm: – Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GHẾ CÁCH ĐIỆN

04/03/2018

MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm ghế cách điện để ứng dụng trong công tác thí nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm thiết bị lẻ tại Trung tâm. – Tài liệu này áp dụng cho mọi kỹ thuật viên thí nghiệm của Phân...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẤY MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN

04/03/2018

I. MỤC ĐÍCH Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình lấy mẫu dầu cách điện đã sử dụng, chưa sử dụng để ứng dụng trong công tác thí nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm thiết bị lẻ tại Trung tâm. Tài liệu này áp dụng cho mọi kỹ thuật...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT

27/02/2018

MỤC ĐÍCH: – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui  trình thí nghiệm đo điện trở tiếp địa các hệ thống tiếp địa của nhà máy điện và trạm biến áp trong công tác thí nghiệm lắp mới và thí nghiệm định kỳ. – Tài liệu này áp dụng cho mọi thử nghiệm...

Xem chi tiết
Về đầu trang
Để lại tin nhắn