BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cập nhật: 21/06/2022
Cỡ chữ

Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều các thiết bị cần phải kiểm tra thường xuyên. Vì vậy biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm không thể thiếu trong phòng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập – tự do – hạnh phúc

VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

——–***——-

                                                                                     Hà Nội, ngày……tháng 12 năm 2015

 

BIÊN BẢNKIỂM TRA  PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

Gói thầu:          THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ

Dự án:                  NHÀ Ở CÁN BỘ CHIỄN SỸ TỔNG CỤC CẢNH SÁT, BỘ CÔNG AN

Địa điểm XD:    PHƯƠNG CANH QUẬN TỪ LIÊM , TP HÀ NỌI

 

I – Đối tượng kiểm tra:

– Phòng thí nghiệm LAS- XD  THUỘC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

– Địa chỉ: Thanh trì, Hà Nội

II- Thành phần tham gia.

1- Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379

– Ông: Nguyễn Đoàn Tùng…………         Chức vụ: CB kỹ thuật.….………..……..…

– Ông:………………………………         Chức vụ:………………….………..……..…

2- Đại diện Tư vấn giám sát: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

– Ông: Trần Xuân Phú.……………          Chức vụ: CB kỹ thuật.….………..……..…

– Ông:………………………………         Chức vụ:………………….………..……..…

3- Đại diện đơn vị thí nghiệm: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

– Ông: Lê Văn Nga                                    Chức vụ: : CB kỹ thuật.….………..……..…

– Ông:………………………………         Chức vụ:………………….………..……..…

4- Đại diện nhà thầu thi công: . CÔNG TY CP ĐT VÀ XÂY DỰNG VÀ QL DỰ ÁN VIỆT NAM

– Ông: Nguyên Văn Phước…………         Chức vụ: P. chỉ huy……..……..…

– Ông:………………………………         Chức vụ:………………….………..……..…

 

III- Thời gian kiểm tra

Bắt đầu: ………….  giờ, ngày ……… tháng 12 năm 2015

Kết thúc: ………….  giờ, ngày ……… tháng 12 năm 2015

 

 

IV – Đánh giá, kết luận.

  • Đánh giá.

Căn cứ vào:

  • Hồ sơ năng lực của đơn vị thí nghiệm
  • Thiết bị máy móc & dụng cụ thí nghiệm
  • Cán bộ thí nghiệm
  • Các quy trình, tài liệu, tiêu chuẩn, đầy đủ phục vụ cho dự án.

2- Kết luận:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Kể từ ngày ……. tháng 12 năm 2015.

 

 ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ                 ĐD. TVGS                     ĐD. PHÒNG TN                  ĐD.NHÀ THẦU

 

 Trên đây là mẫu biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm của Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 088 9384668

Email: tvdoluong@gmail.com

 

Về đầu trang
Để lại tin nhắn