QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÂN BĂNG TẢI

Cập nhật: 15/07/2022
Cỡ chữ

Cân băng tải là cân có chiều dài từ 15 đến 20 m nên cần được lắp đặt trên nền đất phẳng. Và được gia công kiên cố để khi sử dụng cân không bị sai lệch giá trị đo. Vì vậy quy trình kiểm định cân băng tải như thế nào. Các bạn gọi số: 088 938 4668 Công ty Đo lường để biết rõ nhé:

 

quy trình kiểm định cân băng tải

Kiểm định cân

 Điều kiện hiệu chuẩn

Nhiệt độ môi trường không khí (t0C) nơi tiến hành hiệu chuẩn bằng với nhiệt độ môi trường;

Độ ẩm tương đối của không khí (RH) nơi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo nằm trong giới hạn: ≤ 85%

Nơi hiệu chuẩn phải đủ sáng, xa các nguồn sinh nhiệt; xa các nguồn sinh gió, tạo rung động…

Cân cần hiệu chuẩn

Việc vệ sinh cân phải được tiến hành bằng các dụng cụ chuyên dùng;

Quá trình vệ sinh cân phải được tiến hành hết sức cẩn thận. Phải đảm bảo không gây ra sự thay đổi các chức năng hoạt động của các cơ cấu.

Cân cần hiệu chuẩn phải được cân bằng nhiệt với môi trường không khí nơi hiệu chuẩn.

 Yêu cầu kỹ thuật

Cân cần hiệu chuẩn phải được kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật đề ra trong tài liệu kỹ thuật của cân. Văn bản kỹ thuật đo lường tương ứng với cấp chính xác và loại cân cụ thể.

Tiến hành hiệu chuẩn

 Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật

– Kiểm tra theo các thông số kỹ thuật của cân hiệu chuẩn ghi trong Giấy chứng nhận hiệu chuẩn.  Tiến hành thử các chỉ tiêu kỹ thuật này tại các phòng thử nghiệm được công nhận.

– Kiểm tra và ghi vào biên bản tình trạng của cân và vị trí đặt cân. Ghi rõ các điểm chưa đảm bảo yêu cầu gây ra ảnh hưởng xấu tới hoạt động của cân hoặc tới kết quả hiệu chuẩn. Tuyệt đối không được hiệu chỉnh lại các sai lệch của cân tại bước kiểm tra này.

– Sau các bước kiểm tra kỹ thuật như trên, nếu phát hiện những sai lệch, thông báo cho khách hàng về các sai lệch này.

– Nếu được sự thống nhất của khách hàng nên tiến hành hiệu chỉnh lại các sai lệch kỹ thuật.

 Kiểm tra đo lường theo quy trình kiểm định cân:

Trước khi tiến hành các phép kiểm tra đo lường, phải ghi số chỉ nhiệt độ nơi hiệu chuẩn vào biên bản hiệu chuẩn.

 Kiểm tra sai số góc

– Dùng quả cân (hoặc một số quả cân) có khối lượng xấp xỉ 1/3 giá trị mức cân lớn nhất của cân, lần lượt đặt lên các vị trí khác nhau của bàn cân theo thứ tự như sau:

Bước 1: Đưa các chỉ số của cân về “0”

Bước 2: Đặt tải kiểm tra vào vị trí giữa của bộ phận tiếp nhận tải, ghi lại chỉ số cân (ITB)

Bước 3: Lần lượt nhấc tải và đặt vào các vị trí kiểm tra góc, ghi lại chỉ số cân I(sau, trái, trước, phải). Trước mỗi lần đặt tải phải đưa chỉ số cân về “0”.

– Ghi chú: Không áp dụng với phương tiện đo có đĩa cân dạng treo.

 Kiểm tra độ lặp lại

– Việc kiểm tra độ lặp lại được tiến hành tại mức cân lớn nhất của cân.

– Tiến hành 10 lần cân có tải xen lẫn 11 lần cân không tải. Tại các phép kiểm không tải, không tiến hành hiệu chỉnh số chỉ về ”0”. Ghi các giá trị cân không tải (I0) và có tải (IP) vào biên bản hiệu chuẩn.

– Tính độ lệch bình phương trung bình cho các giá trị cân trên theo công thức:

 Kiểm tra độ đúng

– Việc kiểm tra độ đúng phải tiến hành tại ít nhất 05 mức cân cách tương đối đều nhau.

– Tại mỗi mức cân, trước hết, đặt cân về “0”, sau đó đặt quả cân (các quả cân) có tổng khối lượng bằng giá trị khối lượng của mức cân lên bàn cân, đọc và ghi kết quả cân (IP) vào ô tương ứng trong biên bản hiệu chuẩn.

– Bỏ hết các quả cân ra khỏi bàn cân, đọc và ghi vào biên bản số chỉ (I0)

Sai số của mức cân (j) được tính theo công thức:

Tính toán kết quả hiệu chuẩn

– Việc tính toán kết quả hiệu chuẩn cân được tiến hành cho các mức cân (như khi kiểm tra độ đúng).

– Kết quả hiệu chuẩn của 01 mức cân bao gồm 02 thành phần:

Xử lý chung:

Cân sau khi hiệu chuẩn nếu có tất cả các Độ không đảm bảo đo không vượt quá sai số cho phép tương ứng với bảng dưới đây thì được cấp tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo quy định.

Cân sau khi hiệu chuẩn nếu có một trong các độ không đảm bảo đo vượt quá sai số cho phép tương ứng trong bảng này thì không cấp tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Chu kỳ hiệu chuẩn là 12 tháng.

Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Hotline: 088 938 4668

Wedsite: dichvukiemdinh.vn

Về đầu trang
Để lại tin nhắn