ĐLVN 30 : 2009 Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo

Cập nhật: 14/03/2018
Cỡ chữ

CÂN ĐÔNG HLÒ XO – QUY TRÌNH KIM ĐNH

Spring dial scales – Methods and means of verification
SOÁT XÉT LN 1

Lời nói đầu

ĐLVN 30 : 2009 thay thế ĐLVN 30 : 1998
ĐLVN 30 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Trung tâm đo lường Việt Nam đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng ban hành.

1.  Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo ban đầu. Kiểm định định kỳ và  kiểm định bất thường đối với cân đồng hồ lò  xo có  mức cân lớn nhất tới 200 kg. Cấp chính xác thường (cấp 4).

2.  Thuật ngữ, định nghĩa và các ký hiệu

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

 • Cân đồng hồ lò xo (ĐHLX) là cân không tự động có cấp chính xác thường (cấp 4). Giá trị độ chia bằng với giá trị độ chia kiểm. Theo OIML R76-2006; bao gồm cân ĐHLX để bàn, có đĩa và cân ĐHLX có móc
 • Kiểm định ban đầu là kiểm định lần đầu tiên mới được sản xuất. Mới nhập khẩu, trước khi đưa cân vào sử dụng.
 • Kiểm định định kỳ là các lần kiểm định cân tiếp theo kiểm định ban đầu theo chu kỳ quy định.
 • Kiểm định bất thường là kiểm định cân trong quá trình sử dụng theo yêu cầu cụ thể. Thí dụ yêu cầu của người sử dụng cân, yêu cầu của khách hàng. Yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (thanh tra, kiểm tra, v.)

Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ kiểm định đo lường nhanh chóng chính xác
Công ty Đo lường cung cấp dịch vụ kiểm định đo lường nhanh chóng chính xác

Các giá trị ĐLVN 30 : 2009 Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo

 • Giá trị độ chia là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng. Chênh lệch giữa hai giá trị vạch chia liền kề.
 • Giá trị độ chia kiểm là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng dùng để phân loại và kiểm định cân.
 • Số lượng độ chia kiểm là tỷ số giữa mức cân lớn nhất và giá trị độ chia kiểm.
 • Độ động (tại một mức cân) của cân ĐHLX là khả năng. Phản ứng của cân đối với sự thay đổi nhỏ của tải trọng.
 • Độ lặp lại (tại một mức cân) là sự  chênh lệch lớn nhất. Của nhiều lần cân của  cùng một tải trọng tại mức cân đó.
 • Sai số lớn nhất cho phép (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất (dương hoặc âm). Theo quy định, giữa giá trị chỉ thị của cân .Giá trị tương ứng xác định bằng quả cân chuẩn tại mức cân đó.
 • Độ hồi sai (tại một mức cân) là chênh lệch giữa số chỉ khi tăng tải và giảm tải  tại mức cân đó.

>DOWN LOAD ĐLVN 30: 2009

Về đầu trang
Để lại tin nhắn