QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY CẨU TRỤC PALĂNG

Cập nhật: 05/04/2018
Cỡ chữ

1. Quy trình kiểm định

Đây là các bước kiểm định an toàn thông qua hình ảnh minh họa. Để tìm hiểu chi tiết quy trình kiểm định cầu trục, cổng trục do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có thể xem: QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

– TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

– TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;

– TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

– TCVN 5179:90, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn;

– TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

– TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

– QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
Công ty kiểm định Toàn Cầu

– Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

– Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

– Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định máy cẩu trục palăng

– Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu kiểm định

– Cầu trục phải được lắp đặt hoàn chỉn và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

– Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

– Khu vực kiểm định phải đủ rộng. Phải khoanh vùng hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định

– Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết.

2. Tiến hành kiểm định

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

– Thử không tải;

– Thử tải: thử tải tĩnh, thử tải động;

– Xử lý kết quả kiểm định.

2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu

2.1.1. Kiểm tra mã hiệu, chủng loại, số chế tạo
Khi tiến hành kiểm định cầu trục, kiểm định cổng trục, plalăng cần chú ý:

– Vị trí đặt thiết bị khi thử tải:

+ Vị trí giữa dầm

+ Vị trí Conson: Cần kiểm tra tải trọng tại coson(thường thì tải trọng không thay đổi)

+ Kiểm tra biến dạng dư

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY CẨU TRỤC PALĂNG

+ Kiểm tra độ võng: độ võng trung bình là L/700 thông số này phụ thuộc vào nhà chế tạo, độ võng càng bé tức độ cứng vững của dầm càng lớn.

+ Chú ý các công trình, máy móc xung quanh khi di chuyển tải

+ Nếu trên đường chạy có lắp nhiều thiết bị cần kiểm tra xem chúng có va vào nhau hay không? Có thiết bị chống va chạm hay không?

– Cần phải kiểm tra cẩn thận đặc tính tải của thiết bị trước khi tiến hành thử tải: Tải trọng thường không thay đổi trên toàn đường chạy của thiết bị.

– Các hiệu lệnh cho lái cẩu cần phải rõ ràng, rứt khoát, tránh hiểu nhầm ý nhau.

– Khi nâng tải, di chuyển tải:

+ Cần phải lót cáp để cáp không tiếp xúc trực tiếp với tải để tránh hỏng cáp

+ Nên dùng dây để ghìm tải để tránh hiện tượng tải va vào thiết bị bên trong nhà xưởng…

– Thử tải tĩnh: Qthử = 125% Qđịnh mức

– Thử tải động: Qthử = 110% Qđịnh mức

3. Xử lý kết quả kiểm định cầu trục, kiểm định cổng trục, palang

3.1. Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.

3.2. Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

3.3. Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

3.4. Công ty kiểm định Toàn Cầu sẽ cấp chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên thông qua biên bản kiểm định.

 

Về đầu trang
Để lại tin nhắn