TCVN 2329-78 – Vật liệu rắn cách điện

Cập nhật: 23/03/2018
Cỡ chữ

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2329 – 78

VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ VIỆC CHUẨN BỊ MẪU

Methods of testing solid electrical insulating materials. Standard conditions of surroun – ding medium and preparation of test specimens

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện chuẩn của môi trường xung quanh. Việc chuẩn bị mẫu thử các vật liệu cách điện rắn.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Các điều kiện môi trường xung quanh, thời gian thường hóa và điều kiện hóa của các mẫu. Được quy định trong các tiêu chuẩn về vật liệu.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1. Điều kiện môi trường xung quanh là phối hợp của nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí hoặc của nhiệt độ và chất lỏng mà mẫu thử vật liệu cách điện rắn được nhúng vào khi thường hóa, điều kiện hóa và thử.

2.2. Chuẩn bị mẫu thử cho phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn của môi trường thử là thường hóa và điều kiện hóa các mẫu vật liệu trước khi thử.

TCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn
Một số vật liệu rắn cách điện

2.3. Thường hóa (điều kiện hóa sơ bộ) là xử lý sơ bộ các mẫu vật liệu cách điện rắn trong điều kiện xác định của môi trường xung quanh, nhằm loại bỏ hoặc giảm cục bộ các ảnh hưởng của trạng thái trước đó của vật liệu, nhất là đối với nhiệt độ và độ ẩm. Thường hóa mẫu thường được tiến hành trước khi điều kiện hóa mẫu.

2.4. Điều kiện hóa là đặt mẫu vật liệu cách điện rắn trong điều kiện xác định của môi trường xung quanh, trong một khoảng thời gian xác định.

2.5. Điều kiện thử là điều kiện môi trường xung quanh, trong đó đặt các mẫu vật liệu cách điện rắn, trong thời gian thử.

2.6. Môi trường tiêu chuẩn đối chiếu là môi trường xung quanh quy ước, để so sánh bằng tính toán các kết quả nhận được khi thử vật liệu trong các điều kiện môi trường khác nhau

👉👉   Còn tiếp ………. DOWNLOAD văn bản TCVN 2329-78 tại đây

Về đầu trang
Để lại tin nhắn