THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HÒA SONG SONG MBA

Cập nhật: 05/05/2018
Cỡ chữ

MỤC ĐÍCH

– Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm xác định điều kiện hòa song song hai máy biến áp lực để áp dụng trong công tác thí nghiệm đưa vào vận hành song song các máy biến áp của hệ thống điện.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– Điều kiện vận hành song song được qui định trong “Quy trình vận hành, sửa chữa máy biến áp”  của Tổng công ty điện lực Việt Nam số 623 ĐVN/KTNĐ , ban hành ngày 23-5-1997 như sau:

ĐIỀU 52 : Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau :

 • Tổ đấu dây giống nhau .
 • Tỉ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5% .
 • Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá ±10%.
 • Hoàn toàn đồng vị pha .

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

 

3.1. Công tác chuẩn bị

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Thử nghiệm viên kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp bên ngoài, vỏ thiết bị phải được nối đất.

– Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm.

– Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của thiết bị thử nghiệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của phương pháp thử nghiệm.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

– Xác định tổ đấu dây của từng máy biến áp và đối chiếu với tiêu chuẩn về tổ đấu dây có lưu ý đến các trường hợp sau:

– Xác định các cặp nấc phân áp cần thí nghiệm theo tính toán đã thoả mãn các điều kiện nêu trên về điện áp ngắn mạch và tỉ số biến áp ở nấc phân áp dự tính sẽ vận hành song song.

3.2.  Xác định sự đồng vị pha của hai máy

– Tiến hành xác định sự đồng vị pha bằng Vônmét (hoặc đồng hồ vạn năng).

– Có hai trường hợp xác định sự đồng pha của máy

 CÁC TRƯỜNG HỢP THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HÒA SONG SONG MBA

Trường hợp 1: Trung tính phía thứ cấp có đầu nối đất bên ngoài.

– Trường hợp này, các đầu trung tính phía thứ cấp nối đất tạo thành một điểm chung về điện.

– Đưa điện áp 3 pha 380 V ( tự dùng tại trạm) vào thanh cái A,B,C.

– Dùng Vônmét để đo điện áp giữa các pha cùng tên a1- a2 ; b1 – b2 ; c1 – c2 ; và các pha khác tên a1-b2 ; a1- c2 ; b1- a2 ; b1- c2 ; c1- a2 ; c1- b2.

– Nếu giữa các pha cùng tên không có điện áp (hoặc điện áp ≤ 0,5% U2) và giữa các pha khác tên có điện áp xấp xỉ nhau thì hai máy đó đồng vị pha.

Hình 1: Trường hợp 1- Trung tính phía thứ cấp có đầu nối đất bên ngoài.
Hình 1: Trường hợp 1- Trung tính phía thứ cấp có đầu nối đất bên ngoài.

Ví dụ về cách tính sai số điện áp từ kết quả đo chênh lệch điện áp:

 • Số liệu thí nghiệm:
  • Điện áp định mức (tại nấc phân áp vận hành): 35000/6300V.
  • Điện áp thí nghiệm: U1 = 380V.
  • Chênh lệch điện áp đo được: DU(a1 – a2) = 0,8V.
 • Tính toán chênh lệch điện áp và tỉ số biến áp:
  • Chênh lệch điện áp (đo được) tại điện áp định mức:

DU’(a1 – a2) =  DU(a1 – a2) x UĐM / UTN = 0,8 x 35000/380 = 73,68 V.

 • Sai lệch điện áp phần trăm:

DU’(a1 – a2) % =  73,68 / 6300 = 1,17% (hai máy biến áp không thoả mãn điều kiện tỉ số biến áp khi vận hành song song).

Trường hợp 2: Trung tính phía thứ cấp không đưa ra ngoài hoặc phía thứ cấp đấu tam giác.

Trường hợp này, để tạo một điểm chung về điện, ta lần lượt cầu tắt tạm thời một cặp cực pha cùng tên (a1-a2 ; b1 -b2 ; c1 -c2) rồi dùng Vônmét lần lượt đo điện áp giữa các cực còn lại như trường hợp 1.

Hình 2: Trường hợp 2- Trung tính phía thứ cấp không đưa ra ngoài hoặc phía thứ cấp đấu tam giác.
Hình 2: Trường hợp 2- Trung tính phía thứ cấp không đưa ra ngoài hoặc phía thứ cấp đấu tam giác.

 • Trong trường hợp tại trạm không có tự dùng ba pha thì có thể dùng điện áp 3 pha phía thứ cấp của các máy biến điện áp đang vận hành tại Trạm để đưa vào phía cao của các MBA nhằm kiểm tra điều kiện hoà song song.
 • Thực tế tại trạm ta có thể kiểm tra đồng vị pha như sơ đồ sau: (sử dụng sơ đồ nhất thứ thực tế mà hai máy sẽ vận hành song song).

– Đưa nguồn 3 pha 380V vào thanh cái phía cao thế của MBA (A,B,C).

– Đóng các dao cách ly CL1, CL2, CL3, CL4, CLPĐ.

– Đóng máy cắt MC1, MC2, MC3, cắt MC4.

– Tiến hành đo điện áp tại các đầu cực hai phía của MC4 theo các bước như trên.

-Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

Sử dụng sơ đồ nhất thứ để kiểm tra điều kiện hoà song song.Hình 3: Sử dụng sơ đồ nhất thứ để kiểm tra điều kiện hoà song song.

* Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên đối tượng thiết bị, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

Đọc thêm: 

Hướng dẫn thí nghiệm THỬ CAO THẾ XOAY CHIỀU

Về đầu trang
Để lại tin nhắn