Thí nghiệm xác định thông số không tải máy biến áp

Nội dung chính: Mục đích Tiêu chuẩn áp dụng Hướng dẫn thí nghiệm Chuẩn bị Nội dung thí nghiệm Đánh giá kết quả I. MỤC ĐÍCH        – Thí nghiệm này được thực hiện để xác định tổn thất không tải (Po) và dòng điện không tải (Io). Của máy biến áp trước khi đưa … Đọc tiếp Thí nghiệm xác định thông số không tải máy biến áp