Tiêu chuẩn 198:2008 vật liệu kim loại – thử uốn

Cập nhật: 20/06/2022
Cỡ chữ

TCVN 198-2008 VAT LIEU KIM LOAI – THU UON(1). Chúng tôi có đầy đủ máy móc thiết bị để làm tốt tất cả những phép thử. Phương  pháp thí nghiệm của tiêu chuẩn 198:2008 vật liệu kim loại – thử uốn của các công trình.

Thế nào là tiêu chuẩn 198:2008 vật liệu kim loại – thử uốn

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của vật liệu kim loại bằng thử uốn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mẫu thử làm từ sản phẩm kim loại. Như được qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm hoặc vật liệu khác như ống nguyên hoặc ống hàn. Vì đã được quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành khác.

Thiết bị thử

 Quy định chung

Thử uốn phải thực hiện trên máy thử hoặc thiết bị nén với các cơ cấu sau:

a) cơ cấu uốn với hai gối đỡ và một chày uốn

b) cơ cấu uốn với một khối chữ V và một chày uốn

c) cơ cấu uốn với một bộ kẹp

CHÚ DẪN

1. bộ kẹp

2. chày uốn

4.2. Cơ cấu uốn với hai gối đỡ và một chày uốn

4.2.1. Chiều dài của gối đỡ và chiều rộng của chày uốn phải lớn hơn chiều rộng hoặc đường kính của mẫu thử. Đường kính của chày uốn được xác định theo tiêu chuẩn sản phẩm. Gối đỡ và chày uốn mẫu thử phải đủ cứng (xem Hình 1).

4.2.2. Trừ khi có qui định khác, khoảng cách giữa hai gối đỡ, l, phải được tính theo công thức sau:

và không được thay đổi trong khi thử.

4.3. Cơ cấu uốn với một khối chữ V

Hai mặt vát của khối chữ V phải làm thành một góc 180° – a (xem Hình 2). Góc a được qui định trong tiêu chuẩn liên quan.

Gờ cạnh của khối chữ V phải có bán kính lượn bằng 1 đến 10 lần chiều dày của mẫu thử và phải cứng.

4.4. Cơ cấu uốn với một bộ kẹp

Cơ cấu gốm một bộ kẹp và một chày uốn đủ cứng; nó có thể được trang bị đòn bẩy để tác động … vào mẫu thử (xem Hình 3).

Do vị trí của mặt bên trái của bộ kẹp có thể ảnh hưởng đến kết quả thử, mặt này (như được chỉ ra Hình 3) không được vươn tới hoặc vượt quá đường thẳng đứng qua tâm của phần cung tròn của chày uốn.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 088 9384668

Email: tvdoluong@gmail.com

 

 

Về đầu trang
Để lại tin nhắn