Xin giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa

Cập nhật: 08/01/2018
Cỡ chữ

Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa Nhanh chóng – Trọn gói – Tiết kiệm- Uy tín.

 

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy (Chứng nhận hợp quy chuẩn kỹ thuật) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khác với việc công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Là hoạt động tự nguyện, không có sự bắt buộc của Nhà nước thì việc công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình. Đặc thù lại là một yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng chứng nhận:

Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia. Quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định. Những đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến an toàn, sức khỏe. Môi trường mang tính bắt buộc áp dụng. Nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

 

Quy trình chứng nhận hợp quy

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn.
Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân. Có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
– Khảo sát tại Doanh nghiệp: việc thực hiện theo các quy định pháp luật cụ thể như:
Công bố tiêu chuẩn áp dụng, hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị (nếu có), sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa), cách bố trí mặt bằng sản xuất,…

Công bố hợp quy cho sản phẩm, dịch vụ, quá trình,… là một yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức

Công bố hợp quy cho sản phẩm, dịch vụ, quá trình,… là một yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức

Hướng dẫn:

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trước các bước đã nêu trên. Và các việc khác có liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng như khảo sát mặt bằng, nhân sự, máy móc, quy trình.  Và đề nghị sắp xêp lại mặt bằng (nếu cần)
– Hướng dẫn làm hồ sơ nộp cho tổ chức chứng nhận bao gồm: làm hợp đồng chứng nhận. Phiếu đăng ký chứng nhận; chụp hình; mô tả sản phẩm; sơ đồ tổ chức,…

Bước 2: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng 
–  Thời gian thực hiện từ 30 ngày
– Sơ đồ tổ chức và xác định trách nhiệm, quyền hạn
– Sổ tay chất lượng; thủ tục kiểm soát các tài liệu chất lượng; thủ tục (quy trình) kiểm sóat vật tư, nguyên liệu sản xuất; thủ tục (hướng dẫn) nhận biết sản phẩm và trạng thái kiểm tra; thử nghiệm; thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng; thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

Thủ tục khắc phục; phòng ngừa; thủ tục (quy định) việc xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng; thủ tục đào tạo; chính sách chất lượng.

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch kiểm sóat chất lượng, kế hoạch kiểm sóat sản xuất.
– Các hướng dẫn công việc, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị (nếu có)
– Xây dựng cụ thể các biểu mẫu có liên quan để Doanh Nghiệp áp dụng.

Bước 3: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện

– Thời gian thực hiện từ 3- 7 ngày
– Hướng dẫn cách thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nếu tại bước 2.
– Kiểm tra việc thực hiện tại Doanh nghiệp.

Bước 4: Chứng nhận, và khắc phục (nếu có)
– Tổ chức chứng nhận hợp quy đến doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, lấy mẫu thử nghiệm (thực hiện theo hợp đồng chứng nhận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận).
– Thực hiện khắc phục và báo cáo hành động khắc phục sau chứng nhận (nếu có)

Bước 5: Công bố hợp quy 

– Thời gian 10 ngày

Có thể xin giấy chứng nhận hợp quy ở đâu?

Để được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,…của mình thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng cục tiêu chuẩn kiểm định đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định).

Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì những nơi này sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy, dấu và hướng dẫn sử dụng dấu cho khách hàng.

 

Công ty TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa

Nhận thấy thực tế là có khá nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa của mình.  Và đồng thời công bố hợp quy cho chúng nên chúng tôi đã triển khai gói dịch vụ tư vấn. Và thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với tiêu chí Nhanh chóng – Trọn gói – Tiết kiệm- Uy tín.

Dịch vụ:

Sử dụng dịch vụ của  Quý khách không cần phải lo lắng về các thủ tục xin chứng nhận hợp quy.  Cũng như thời gian và chí phí. Đo lường là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm như: Chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn; chứng nhận hợp quy.

 

HÃY TRAO TRÁCH NHIỆM CHO ĐƠN VỊ CÓ ĐỦ NĂNG LỰC !!!

👉👉 Liên hệ: Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường

Hotline: 088 9384668

Email: tvdoluong@gmail.com

Về đầu trang
Để lại tin nhắn