THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG KÍCH TỪ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

MỤC ĐÍCH Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện thí nghiệm tổng hợp hệ thống kích từ máy phát áp dụng trong thí nghiệm hiệu chỉnh lắp mới, định kỳ hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Hủa Na. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ Các thông số chính của tổ máy và hệ thống … Đọc tiếp THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG KÍCH TỪ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA