DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HÒA SONG SONG MBA

05/05/2018

MỤC ĐÍCH – Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm xác định điều kiện hòa song song hai máy biến áp lực để áp dụng trong công tác thí nghiệm đưa vào vận hành song song các máy biến áp của hệ thống điện. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – Điều kiện vận hành song...

Xem chi tiết

Xin giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa

08/01/2018

Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa Nhanh chóng – Trọn gói – Tiết kiệm- Uy tín.   Nội dung chính: Chứng nhận hợp quy là gì? Quy trình và thủ tục công bố hợp quy Xin giấy...

Xem chi tiết

Xin giấy chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa

08/01/2018

Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa.( Cung cấp hồ sơ, tư vấn xin Công bố hợp chuẩn). Đại diện cho đơn vị chủ thể làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhan quát...

Xem chi tiết

Dịch vụ chứng nhận chất lượng sản phẩm

06/01/2018

Chứng nhận sản phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm. Với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn.  Vì vậy dịch vụ chứng nhận chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt các điều kiện đó:   Nội...

Xem chi tiết

Dịch vụ Chứng nhận sản phẩm

06/01/2018

Trước thực trạng yêu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm ngày càng cao. Thì việc các sản phẩm được chứng nhận chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy. Là sự khẳng định chất lượng cũng như  sự uy tín của thương hiệu. Đây cũng là bằng chứng đáp ứng những yêu cầu của...

Xem chi tiết
Về đầu trang
Để lại tin nhắn