Các tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 3121 : 1979. Vữa và hỗ hợp xây dựng. PP thử cơ lí

25/07/2018

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121 : 1979 Tiêu chuẩn này quy định cách lấy mẫu và phương pháp thử của vữa và hỗn hợp vữa xây dựng thông thường để xác định các chỉ tiêu chất lượng sau: I. Đối với hỗn hợp vữa 1. Độ lưu động 2. Độ phân tầng 3. Khối...

Xem chi tiết

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

02/07/2018

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9334:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer Lời nói đầu TCVN 9334:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 162:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều...

Xem chi tiết

TCVN 2329-78 – Vật liệu rắn cách điện

23/03/2018

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2329 – 78 VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ VIỆC CHUẨN BỊ MẪU Methods of testing solid electrical insulating materials. Standard conditions of surroun – ding medium and preparation of test specimens Tiêu chuẩn này quy định các...

Xem chi tiết

ĐLVN 20 : 2017. Quy trình kiểm định nhiệt kế – Chất lỏng

14/03/2018

ĐLVN 20 : 2017 NHIỆT KẾ THUỶ TINH – CHẤT LỎNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Liquid-in-glass thermometers – Verification procedure SOÁT XÉT LẦN 2  HÀ NỘI – 2017 Lời nói đầu: ĐLVN 20 : 2017 thay thế ĐLVN 20 : 2009. ĐLVN 20 : 2017 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện...

Xem chi tiết

Tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung

12/03/2018

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài. Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được...

Xem chi tiết
Về đầu trang
Để lại tin nhắn