Chưa được phân loại

How to Find the Best Assignment Writer

12/12/2022

An experienced assignment writer can determine the outcome of taking an examination or passing it. You have many options to assist you in finding the perfect writer. It is also possible to hire a writing service if you don’t have time to write the assignments you have. ExtraEssay Whether you are looking for assistance with...

Xem chi tiết

PayForEssay Review

05/12/2022

The purchase of an essay isn’t an overwhelming task, but you have to be sure that best paper writing services you are selecting a business that can give you quality work. You should also be aware that the business should have a history of providing good service to their customers. There are a few businesses...

Xem chi tiết

Tips to Help You Buy an Essay

04/12/2022

There are many options available for finding reliable writers regardless of whether you require help with writing an essay for college or just need help general. Here are some tips to keep in mind when looking for writers. Structure of an essay A well-structured structure to write an essay can help you write faster and...

Xem chi tiết

Assignment Help – How to Avoid Plagiarism

27/11/2022

Finding online help for assignments is an excellent option to save time to focus on other activities. However, you need to be cautious. Don’t fall into the trap of getting plagiarized work, as this can cost you your marks. It’s important to choose an official website to submit your research paper or essay. Essays In...

Xem chi tiết

Should I Pay Someone to Write My Essay?

23/11/2022

It’s not plagiarism if someone has been paid to write my essay. But, make sure you choose a service with a good standing and examine the credentials of the writer. Make sure that the privacy and quality of the service are guaranteed. Plagiarism is not possible by having someone write your essay. It is considered...

Xem chi tiết

Where Can I Pay Someone to Write My Essay?

22/11/2022

Perhaps you’re thinking: “Where can I pay an essay writer?” There are a variety of websites on which you can buy essays. These websites can help students with their assignments through a number of different ways. You can pay with a credit card or debit card, based on what you’ll need. BitPay is another option....

Xem chi tiết

Thí nghiệm Xác định thông số ngắn mạch máy biến áp

10/05/2018

I. MỤC ĐÍCH        – Thí nghiệm ngắn mạch xác định hai thông số cơ bản của máy biến áp: Thông số điện áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch. Các thông số này được sử dụng trong các trường hợp sau: Tính toán xác định hiệu suất máy biến áp. Tính toán xác...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm CAO THẾ 1 CHIỀU

10/05/2018

I. MỤC ĐÍCH – Hạng mục kiểm tra  để đánh giá về tình trạng cách điện của các thiết bị điện. – Thông qua sự biến đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian thí nghiệm, có thể đánh giá được mức độ suy giảm chất lượng của vật liệu cách điện....

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT 1 CHIỀU CỦA RUỘT CÁP

27/04/2018

MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm đo điện trở suất một chiều của ruột dẫn cáp, mục đích để kiểm tra chất lượng các vật liệu chế tạo dây dẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu để áp dụng trong công tác...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm THỬ CAO THẾ XOAY CHIỀU

22/04/2018

MỤC ĐÍCH – Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm thử chịu điện áp cao tần số 50 Hz. Độ bền cách điện các thiết bị nhất thứ  để áp dụng trong công tác thí nghiệm lắp mới, thí nghiệm định kỳ. Công ty TNHH tư vấn kiểm định và thiết bị Đo lường...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN

27/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Sơ bộ xác định tình trạng của chống sét . – Đánh giá tình trạng của chống sét ở điện áp cao – Xác định khả năng làm việc của chống sét ở điện áp cao hơn định mức . II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – IEC 60099-4(1991) – Theo tiêu chuẩn của...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM SÀO CÁCH ĐIỆN

25/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện. – Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GĂNG CÁCH ĐIỆN

23/03/2018

I. MỤC ĐÍCH – Đánh giá tình trạng cách điện của găng cách điện. II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn * Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm: – Đã được huấn luyện,...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ỦNG CÁCH ĐIỆN

12/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá sơ bộ tình trạng cách điện của sào cách điện. – Đánh giá sơ bộ tình trạng làm việc của sào cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

05/03/2018

I.MỤC ĐÍCH – Đánh giá  tình trạng cách điện của thảm cách điện. II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997 – Nhà sản xuất III.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 1.Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn. *  Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm: – Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến...

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM GHẾ CÁCH ĐIỆN

04/03/2018

MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm ghế cách điện để ứng dụng trong công tác thí nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm thiết bị lẻ tại Trung tâm. – Tài liệu này áp dụng cho mọi kỹ thuật viên thí nghiệm của Phân...

Xem chi tiết

Thí nghiệm độ bền điện áp của máy phát điện, máy biến áp & động cơ điện

27/02/2018

MỤC ĐÍCH – Tài liệu này nhằm hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm thử chịu điện áp cao tần số 50 Hz độ bền cách điện đối với các thiết bị nhất thứ công suất lớn như Máy phát điện, Máy biến áp lực để áp dụng trong công tác thí nghiệm lắp...

Xem chi tiết

Đo tổn hao điện môi của vật liệu cách điện

01/02/2018

Đo tổn hao điện môi của vật liệu cách điện là gì?Tổn hao điện môi là phần năng lượng phát sinh ra trong điện môi. Trong một đơn vị thời gian làm cho điện môi nóng lên khi có điện trường bên ngoài tác động – Dòng tạo tổn hao: + Với U 1 chiều:...

Xem chi tiết

Hướng dẫn thí nghiệm điện – Đo tỉ số BIẾN ÁP

31/01/2018

I. MỤC ĐÍCH  – Đo tỉ số biến áp nhằm xác định tỉ số điện áp của cuộn cao áp và hạ áp. Tương ứng với tỉ lệ số vòng dây quấn ở tất cả các nấc phân áp. – Tỉ số biến áp là thông số về cấu trúc máy, cụ thể là tỉ...

Xem chi tiết

Thí nghiệm đo điện trở một chiều

29/01/2018

Nội dung chính: Mục đích thí đo điện trở 1 chiều Tiêu chuẩn áp dụng Hướng dẫn thí nghiệm   I. MỤC ĐÍCH – Đo điện trở một chiều cuộn dây nhằm xác định tình trạng các cấu trúc phần dẫn dòng trong máy điện: Cuộn dây chính, cuộn dây phân áp. Các mối tiếp...

Xem chi tiết
Về đầu trang
Để lại tin nhắn